ABKonsult  

Utveckling av organisationer och ledarskap

                                             

Att leva, arbeta och leda i förändring…

…dvs jämt, är en utmaning som vi hanterar på lite olika sätt, både som individer och organisationer.

 

Vår utgångspunkt är att varje människa vill uppleva meningsfullhet och sammanhang, och att det sammanhang vi verkar i har stor betydelse för möjligheten att leva det liv vi vill leva eller att utöva ett bra ledar- och medarbetarskap.

Vi blir i ett sammanhang!

 

ABKonsult anlitas av enskilda, ledare, ledningsgrupper, arbets- och projektgrupper i utvecklings- och förändringsarbete.  Våra kunder är verksamma både inom offentlig och privat sektor.

 

Våra konsultinsatser syftar till att öka medvetenhet och förståelse för de sammanhang och den arena man verkar på, och den inneboende potential som finns både hos individer och organisationer. När det förstås och är medvetet finns möjlighet att på ett meningsfullt sätt använda både oss själva och de verktyg och arbetsmodeller vi har tillgång till.

 

Utgångspunkten är nyfikenhet  och vilja att förstå fenomenen som uppstår i individers och organisationers liv och utveckling. Med system- och organisationsteori som arbetsverktyg undersöker och utforskar vi nya och utmanande vägar. Vi arbetar med individers och organisationers liv och betydelsen av värderingar, erfarenheter, kultur och drömmar.

 

Arbetet startar där ni befinner er och vi utvecklar och utvecklas i samarbete!

 

 

 

 

ABKonsult.se © 2014 • Ölandsgatan 46, 116 63 Stockholm •  +46(0)70-433 39 08

www.abkonsult.se